Akt zgonu

Akt zgonu z 1690 r.

Akt zgonu pochodzący z najstarszej księgi metrykalnej wyznania ewangelickiego z zasobu Archiwum Państwowego w Opolu, która obejmuje lata 1679-1747. Jest to księga metrykalna Parafii Ewangelickiej w Byczynie. Księga została spisana w trzech językach: niemieckim, polskim i łacińskim. Przejście między poszczególnymi językami jest płynne, czasami jeden akt spisany był w dwóch językach.
„6. January [1690] gestorb[en] ein Pauer von Roschkowitz, welchen ein fremsder Knecht so bey dem Jacob Gay gedienet, einen tag darfür Kłonicą z woza, zá Mogiłą ku Roszkowicom, jádąc z inszemi z drzewem z Uszyckiego, dlatego że nie chciał z drogi zjácháć, podpiwszy sobie w Byczynie, ták strásznie źránił, że mu y uszyma y usty krew płynęłá, á potyn zrániwszy go uciekł, y wszystek kłopot zostáwił gospodarzowi swemu, ktory też przy tym był.”


Zdjęcie i opis pochodzi ze strony Archiwum Państwowe w Opolu.

Możliwość komentowania została wyłączona.