Dzieje Polski Reinhold Heidenstein

Bitwa pod Byczyną – „Dzieje Polski” Reinhold Heidenstein

Heidenstein R., Dzieje Polski od śmierci Zygmunta Augusta do roku 1594. Ksiąg XII,
Wydawnictwo i Drukarnia Świętego Krzyża, Opole 2015
Źródło: Opolska Biblioteka Cyfrowa

„Dzieje Polski – od śmierci Zygmunta Augusta do roku 1594.”
W książce zostały opisane burzliwe wydarzenia historyczne, jakie miały miejsce w Rzeczpospolitej Obojga Narodów po śmierci ostatniego z Jagiellonów, króla Zygmunta Augusta, a więc pierwsza wolna elekcja, rządy na tronie polskim księcia siedmiogrodzkiego Stefana Batorego oraz kolejnego króla elekcyjnego Zygmunta III Wazy (do roku 1602. Autor tej historycznej publikacji, Reinhold Heidenstein, był nie tylko świadkiem, ale z racji pełnionych funkcji czynnym uczestnikiem wydarzeń. W przedmowie do wydania z 1856 r. czytamy: „Powiernik Jana Zamoyskiego, poufny sekretarz królów Stefana i Zygmunta III, dyplomata, prawodawca i dziejopis Reinhold (inaczej Reginald) Heidenstein jest jedną z ważniejszych i znakomitszych historycznych osób z końca XVI i początków XVII stulecia (…) za młodu podróżował po Niemczech, Włoszech i Francji i kończył studia w tamecznych uniwersytetach (…) żył w przyjaźni i stosunkach ze wszystkimi znakomitościami współczesnymi, z Tiedemanem Giesem, Maciejem Piskorzewskim, Janem Orzelskim, Janem Kochanowskim, Szymonem Szymonowiczem; wielkie miał poważanie u Wawrzyńca Gębickiego, kanclerza wielkiego koronnego.”Książka ukazała się dzięki staraniom edytorskim i pracy redakcyjnej prof. Janusza Bylińskiego i Włodzimierza Kaczorowskiego.Publikacja, pięknie wydana w twardej oprawie, zawiera kolorowe ryciny oraz indeks osób i nazw miejscowości. (Żródło)

Z książki przywołano fragmenty Księgi Dziewiątej i wybrane ilustracje i ryciny.

 

 

Przedmowa Włodzimierza Spasowicza przybliża postać autora. (dokument)

 

 

Możliwość komentowania została wyłączona.