Maria Cunitz

Włodzimierz Kaczorowski (Opole)
Maria Cunitz – śląska sawantka
w świetle siedemnastowiecznej korespondencji
Jana Herbiniusa

Kaczorowski W., Maria Cunitz – śląska sawantka w świetle siedemnastowiecznej korespondencji Jana Herbiniusa,
[w:] K. Justyniarska – Chojak, S. Konarska – Zimnicka (red.),
Per mulierem… Kobieta w dawnej Polsce – w średniowieczu i w dobie staropolskiej, Warszawa 2012.

Dokument 1

Dokument 2

Dokument 3

Dokument 4

Dokument 5

Dokument 6

Dokument 7

Dokument 8

Dokument 9

Dokument 10

Dokument 11

Dokument 12

Dokument 13

Możliwość komentowania została wyłączona.