Pieczęcie i herby miast ziemi kluczborskiej

Tomczyk D., Pieczęcie i herby miast ziemi kluczborskiej,
[w:] J. Wendt (red.), Szkice kluczborskie I,
Opole 1976.

Możliwość komentowania została wyłączona.