Statystyka 1926r

Statystyka 1926 r.

Heimatkalender des Kreises Kreuzburg O.S., 1926.
Źródło: Śląska Biblioteka Cyfrowa


 

Byczyna

Mieszkańcy: 2639 z tego protestantów 1864, katolików 737, żydów 38.

Obszar: włącznie z lasem Kluczów 1301ha

Magistrat: 6 członków; burmistrz Heller, radni: W. Dalibor, Otto Locke Thomas Wosniczok, Berthold Kusche, Karl Winkler

Rada miejska 14 członków: Gustaw Gebauer (przewodniczący), Reinhold Klinger (zastępca przewodniczącego), Kitzing, Jelinek, Oscheia, Anders, Opolka, Ginter, Vogel, E. Malinsky, Schönfeld, Otto Wollny, Stankalla, J. Przyrembel.

Zarząd Policji: burmistrz Heller, sekretarz miejski Futterleib, policyjny asystent prowadzący Dudek, pomocniczy mistrz policyjny Nowak.

Finanse: podskarbi, kasa oszczędnościowa, konto rozliczeniowo – oszczędnościowe, konto pocztowe  – Wrocław 8329, Państwowy Rachunek Rozliczeniowo – Oszczędnościowy w Komunalnym Banku Śląskim we Wrocławiu.

Urzędnicy: skarbnik Jagnow, prowadzący księgi Plachta.
Godziny otwarcia kasy: 8-12 i 3-4.
Telefon nr 50.

 

SZKOLNICTWO

 Ewangelicka Szkoła Miejska  z klasami zaawansowanymi:
 1. Szkoła podstawowa 6-stopniowa w 6 klasach
2. Klasy zaawansowane: 4 -stopniowe przyłączone do podstawówki.
Cel:  dojrzałość do obertertia *
Liczba uczniów: 319, z tego 75 w klasach zaawansowanych
Nauczyciele: rektor Bartels, konrektor Basler
Nauczyciele: Glauer, Raabe, Wünschirs, Michalek
Nauczycielki: Schlensog, Raszke, Brieger  i Scheitza.
Od 1.8.1925 nauczycielka szkoły średniej po pierwszym egzaminie państwowym – Sell

Miejska Szkoła Katolicka:
Liczba uczniów: 100 w 2 klasach
Uczący: Richard Stankalla, Stanislaus- Georg Kottysch

Szkoła zawodowa:
3 stopnie i klasy. 80 uczniów

Szkoła kupiecka:
2 stopnie i klasy. 28 uczniów.

 

* W latach 1870-1937 w pruskich gimnazjach obowiązywał 9-klasowy system nauczania. I tak: najniższa klasa nazywała się sexta, a kolejne: quinta, quarta, untertertia, obertertia, untersecunda, obersecunda, unterprima, oberprima -klasa maturalna.  (za: K. Maler, Dzieje gimnazjum w Głubczycach na Opolszczyźnie 1752-1945, http://perspectiva.pl/pdf/p27/07-MALER.pdf, dostęp 13.01.2018)

 

Tłumaczenie: Elżbieta Bereska
Opracowanie: Anna Bereska – Trybuś

Możliwość komentowania została wyłączona.