Działalność

Naszą działalność rozpoczęliśmy formalnie z dniem 5 sierpnia 2016 r., choć już przed tą datą podejmowaliśmy społeczne działania na rzecz byczyńskich zabytków.

 

Skupiamy się na drobnej pracy u podstaw, działamy wolontariacko na rzecz zachowania historycznej tkanki starego cmentarza w Byczynie, śledzimy działania władz samorządowych Gminy Byczyny oraz gromadzimy wszelkie dostępne źródła historyczne o Byczynie.

 

W 2017 r. został nam nadany tytuł społecznego opiekuna zabytków w powiecie kluczborskim, o czym mowa w rozdziale 10 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2067, 2245, z 2019 r., poz. 730).

 

Dysponujemy wyłącznie skromnymi środkami ze składek członkowskich oraz dobrowolnym nakładem pracy naszych członków.

 

 

Logo naszego Stowarzyszenia opracował p. Piotr Trybuś, który wzorował się na najstarszej znanej byczyńskiej pieczęci pochodzącej z 1415 r.

 

Napis w otoku rzeczonej pieczęci brzmiał:

S. BVRIENSIVM DE PITSCINA (łac. Sigillum Burgensium de Pitscina, pol. Pieczęć Mieszczan Byczyny).

 

 

 

 

Wszystkich ludzi dobrej woli, chcących ocalić historyczne i kulturowe dziedzictwo Byczyny, zapraszamy do kontaktu i współpracy. Napisz pod nasz adres e-mail: stowarzyszeniebyczyna@gmail.com

Komentarze są wyłączone.