Stary cmentarz – porządki

Prace porządkowe na starym cmentarzu 2018.07.07

 

Ogólne sprzątanie cmentarza, i jak co dzień podlewanie. Postawiono kilkanaście przewróconych pomników, kilka oczyszczono wypoziomowano i wyrównano.

Zakres prowadzonych prac został uzgodniony z Konserwatorem zabytków.

We wszystkich naszych działaniach, pracach na pierwszym miejscu było, aby nie nie wprowadzić dodatkowych uszkodzeń w elementach nagrobków, oraz maksymalnie je zabezpieczyć przed dalszymi uszkodzeniami. Zgodne z wymaganiami konserwatora zabytków żadne elementy nagrobków nie zostały ze sobą na stałe sklejone. Nie wylewano nowych fundamentów, pomniki osadzano na oczyszczonych istniejących fundamentach lu osadzano w ziemi. Nie prowadzono żadnych prac konserwatorskich mających na celu zabezpieczenie chemicznie powierzchni kamienia.   Przeprowadzone czynności naprawcze są wykonane po amatorsku. Fundamenty pomników są mocno uszkodzone, lub ich całkowicie brakuje, niektóre pomniki są postawione bez fundamentów w ziemi. Należy się liczyć z tym, że warunki atmosferyczne mogą w niedługim czasie doprowadzić do samoistnego przewrócenia pomników, szczególne tych wysokich.

Nasze Stowarzyszenie będzie strać się o pozyskanie środków finansowych na rewitalizację cmentarza. Przy uzyskaniu potrzebnego wsparcia finansowego, planujemy wykonanie szczegółowej inwentaryzacji przez specjalistów. Możliwe, że podczas takiej inwentaryzacji uda się skompletować więcej nagrobków i zweryfikować elementy istniejących nagrobków.  Dlatego podczas naszych prac porządkowych nie sklejano elementów na gróbków, co umożliwi specjalistom na dokonanie zmian w elementach nagrobków, tak aby jak najwierniej odtworzyć dawny wygląd.

Podczas prac odnaleziono w ziemi wiele kawałków tablic nagrobnych. Fragmenty zostały zabezpieczone. – zapis dotyczy prac z następnego wolontariatu.


 

Pomnik nr 1 – postawiono i oczyszczono

 


Pomnik nr 2 – postawiono i oczyszczono


Pomnik nr 3 – oczyszczono


Pomnik nr 4 – oczyszczono i wyrównano

 


Pomnik nr 5 – postawiono – oczyszczono


Pomnik nr 6 – postument oczyszczono i wyrównano i uzupełniono o tablicę, którą odnaleziono zakopaną w ziemi.


Pomnik nr 7 – postawiono i oczyszczono


Pomnik nr 8 – przygotowano do postawienia


Pomnik nr 9

 


Pomnik nr 10- oczyszczono i postawiono

 


 

Pomnik nr 11 – postawiono i oczysczono


Pomnik nr 12 – oczyszczono i przygotowano do postawienia

 

 


Po zakończeniu prac gdy zachód słońca się rozpoczął, w nagrodę pięknie oświetloną kaplicę Św Jadwigi mogliśmy oglądać i Byczynę.

 

 


Podziękowania

 


 

Możliwość komentowania została wyłączona.