Skarga do Wojewody Opolskiego na Radę Miejską w Byczynie o nierozpatrzeniu wniosku o kontrolę pochówków na Starym Cmentarzu w Byczynie

W dniu 21 maja 2018 r. złożyliśmy skargę na Radę Miejską w Byczynie do Wojewody Opolskiego w sprawie niezałatwienia wniosku Skarżącego z dnia 11 grudnia 2017 r. w terminie wskazanym w zawiadomieniu tj. do dnia 30 kwietnia 2018r.

Dnia 11 grudnia 2017 r.  złożyliśmy wniosek do  Rady Miejskiej w Byczynie o wszczęcie kontroli w sprawie pochówków na zamkniętym cmentarzu komunalnym w Byczynie. Dnia 26 marca 2018 r  RM poinformowała nas pismem o planowanym  rozpatrzeniu naszego wniosku na najbliższej sesji do końca kwietnia br.

W związku z brakiem odpowiedzi i upłynięciem dopuszczalnego ustawowo terminu skierowaliśmy skargę do Wojewody Opolskiego.

 

Skarga:

 

Odpowiedź Rady Miejskiej  z dnia 26.03.2018 r., w której wskazano kolejny termin podania odpowiedzi (do końca kwietnia br.):

 

Odpowiedź Wojewody:

Możliwość komentowania została wyłączona.