III Sympozjum Regionalistów w Praszce

25 listopada w Muzeum w Praszce  odbyło się III Sympozjum Regionalistów – Praszka 2017.

Spotkanie to połączyło ludzi z pasją, którym bliska sercu jest historia i teraźniejszość ich „małych ojczyzn”: pracowników naukowych, przedstawicieli stowarzyszeń oraz  powiatowych i gminnych władz.  W tym dniu można było wysłuchać niezwykle ciekawych prelekcji, wymienić się doświadczeniami, nawiązać kontakty.

Prezes naszego Stowarzyszenia pani Jadwiga Pliszek – Kostur w swoim wystąpieniu zaprezentowała  na przykładzie byczyńskiego tzw. „starego cmentarza” poszczególne kroki, jakie należy podjąć, by historyczny obiekt wpisać na listę zabytków.

Aby zebrani mieli świadomość, dlaczego warto było to zrobić, Anna Bereska – Trybuś,  członkini Stowarzyszenia, przedstawiła krótki rys historyczny na temat początków tej nekropolii  i omówiła wybrane epitafia znajdujące się na przedwojennych nagrobkach, wskazując na ich walory poetyckie  i poznawcze.

 

 

 

 

 

 

Prowadzący Sympozjum  po prezentacji Jadwigi Pliszek-Kostur i Anny Bereska-Trybuś podzielili się swoimi refleksjami o Byczynie.

 

 

Członków naszego Stowarzyszenia bardzo zainteresowało wystąpienie pana Jacka Kuropka ze Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Bralińskiej.  Przedstawił między innymi  jak Stowarzyszenie w Bralinie opiekuje się lokalnym cmentarzem.

Życzylibyśmy sobie, aby społeczność w Byczynie również wykazała takie zainteresowanie i zaangażowanie w ratowanie naszego lokalnego starego cmentarza tak jak to robią w Bralinie.

 

Link do strony Muzeum w Praszce

 

Możliwość komentowania została wyłączona.