Wniosek do Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o przeprowadzenie kontroli ws. parku pałacowego w Gołkowicach

W dniu 12 grudnia 2018 r. złożyliśmy wniosek do Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o przeprowadzenie kontroli w sprawie parku pałacowego w Gołkowicach.

Dnia 11.01.2018 Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Opolu poinformował nas, że dnia 01.08.2017 przeprowadzi kontrolę parku i wydał zalecenia, które miały być wykonane do dnia 31.03.2018 r.  Na sesji w dniu 24.04.2018 radni omawiali możliwość sfinalizowania budowy ogrodzenia wg zaleceń Konserwatora Zabytków, cytat z protokołu sesji :

Pan radny Krzysztof Chojak wykazał się głębokim zrozumieniem omawianej kwestii. protokol-ze-wspolnego-posiedzenia-komisji-w-dniu-24-kwietnia-2018-r

Ostatecznie radni nie zgodzili się na zrealizowanie zaleceń Konserwatora Zabytków, bo „to są tylko zalecenia”.

Szkoda, że nasi urzędnicy nie rozumieją, że Konserwator Zabytków najpierw kulturalnie i uprzejmie wydaje zalecenia, aby urzędnicy mogli w porę zrozumieć swoje błędy i je naprawić, a dopiero potem wydaje decyzję.  Ponieważ Radni i Burmistrz nie rozumieją tego i  nie tylko tego… to w konsekwencji będą musieli zastosować się do decyzji Konserwatora, który chyba nie będzie zachwycony tym, w jakim poważaniu u byczyńskich urzędników są jego zalecenia.

Według otrzymanych informacji Konserwator Zabytków przeprowadził kolejną kontrolę,  w związku z tym skierowaliśmy wniosek do Konserwatora Zabytków o udostępnienie informacji :

Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków

ul. Piastowska 14
45-082 Opole
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
Działając w imieniu własnym, na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1764, t. j. z późn. zm.), wnoszę o udostępnienie informacji publicznej poprzez przesłanie na niniejszy adres e-mail skanu lub wersji elektronicznej następujących dokumentów:
1. protokołu kontroli z dnia 1 sierpnia 2017 r. w parku pałacowym w Gołkowicach (gmina Byczyna),
2. zaleceń pokontrolnych dla Gminy Byczyna ws. parku pałacowego w Gołkowicach, po ww. kontroli,
3. protokołu kontroli z kwietnia 2018 r. w parku pałacowym w Gołkowicach (gmina Byczyna),
4. zaleceń pokontrolnych dla Gminy Byczyna ws. parku pałacowego w Gołkowicach, po ww. kontroli,
5. decyzji o nałożeniu administracyjnej kary pieniężnej po kontroli z kwietnia 2018 r., jeżeli taka decyzja została wydana,
6. informacji, czy zostało złożone odwołanie od decyzji wymienionej w pkt 5 lub czy przedmiotowa decyzja stała się ostateczna.
Czekamy na odpowiedź.
Gmina do dnia 03.06.2108 r. nie podjęła żadnych działań.
Wniosek:
Odpowiedź Konserwatora Zabytków:

Możliwość komentowania została wyłączona.