27 stycznia 2019 r.

Uwaga!

 

Poszukujemy wszelkich wiadomości na temat osób tworzących w Byczynie w 1919 r. Radę Opiekuńczą, wchodzących w skład zawiązanego w 1920 r. Towarzystwa Kobiet pod Wezwaniem św. Anny i powstałego w tym samym roku kółka oświatowego.

 

Interesuje nas również działalność tych organizacji. Będziemy wdzięczni za podzielenie się z nami opowieściami czy pamiątkami rodzinnymi. Zapewniamy, że chcemy jedynie popularyzować wiedzę o tym mało znanym epizodzie z dziejów naszego miasta, a naszym celem nie jest przywłaszczenie tych materiałów.

 

Na stronie Stowarzyszenia w zakładce „Historia” znajdują się archiwalne wycinki z „Katolika” z informacją na temat powstania tych stowarzyszeń i ich członków.

 

Wydaje nam się, że w 100 rocznicę odzyskania niepodległości sylwetki tych patriotów powinny zaistnieć w zbiorowej świadomości mieszkańców naszego miasteczka i nie tylko.