Efekty naszej działalności

EFEKTY    NASZEJ    DZIAŁALNOŚCI

Zapis chronologiczny naszej działalności wynikający z realizacji celów statutowych.


 

26.09.2018 –  Finał konkursu “Najlepsza przestrzeń publiczna województwa opolskiego”

15-16.09.2018 – Organizacja obchodów EDD 2018 w Byczynie.

08.09.2018 – Organizacja obchodów EDD 2018 w Oleśnie.
21.05.2018
Wniosek do Rady Miejskiej w Byczynie o udostępnienie informacji publicznej w zakresie nagrań z sesji Rady Miejskiej w Byczynie

21.05.2018 – Skarga do Wojewody Opolskiego w sprawie niezałatwienia przez Radę Miejską w Byczynie wniosku Skarżącego z dnia 11 grudnia 2017 r. / odpowiedź Wojewody 

21.05.2018  Wniosek do Burmistrza Byczyny o udostępnienie informacji publicznej w zakresie kart analizy zadań, o które wnioskowaliśmy w ramach Budżetu Obywatelskiego.

30.04.2018 – Zawiadomienie do Prokuratury Okręgowej w Opolu o możliwości popełnienia przestępstwa – braku należytego zarządu nad zamkniętym cmentarzem komunalnym w Byczynie.

18.12.2017Zgłoszenie zadania do Budżetu Obywatelskiego Miasta Byczyna na rok 2018 – Inwentaryzacja i doposażenie Izby Tradycji Urzędu Miejskiego w Byczynie.

18.12.2017Zgłoszenie zadania do Budżetu Obywatelskiego Miasta Byczyna na rok 2018 – Renowacja zabytkowego pomnika pastora Hermana Koelinga.

12.12.2017 – Wniosek do Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o przeprowadzenie kontroli w sprawie parku pałacowego w Gołkowicach.

11.12.2017 – Wniosek o wszczęcie kontroli w sprawie pochówków na zamkniętym cmentarzu komunalnym w Byczynie.

11.12.2017 – Konferencja “Wspólnie dla dziedzictwa” – Warszawa

25.11.2017 – Prezentacje na III Sympozjum Regionalistów w Muzeum w Praszce. 
17.11.2017 – III Gala Ogólnopolskich Europejskich Dni Dziedzictwa.

15.09.2017 – Konferencja naukowa „Park kulturowy a ochrona krajobrazu”.
10.09.2017 – 
EDD – „Historia mówiona”, spotkanie z panią Teresą Zielińską oraz prezentację fragmentów archiwalnych nagrań radiowych nt. Byczyny.
09.09.2017 – EDD –  spotkanie autorskie z opolską poetką Renatą Blicharz  zatytułowane „Poetyckie krajobrazy pamięci” oraz Reminiscencje bitwy byczyńskiej z 1588.

02.09.2017 – Zebranie robocze – przygotowania do EDD.
16.08.2017 – 
Zebranie robocze – szkolenie z prowadzenia wywiadu i montażu cd….
14.08.2017 – 
Zebranie robocze – szkolenie z prowadzenia wywiadu i montażu.

13.08.2017 – Zebranie robocze – projekt telewizji lokalnej.
08.08.2017 –
Spotkanie przedstawicieli Stowarzyszenia i Burmistrza Byczyny z  Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków panią Elżbietą Molak.

08.08.2017Tytuł SPOŁECZNEGO OPIEKUNA ZABYTKÓW
07.08.2017 – 
Spotkanie członków Stowarzyszenia z Burmistrzem Robertem Świerczkiem.
05.08.2017 – 
Zebranie robocze
05.08.2017 –
Prace porządkowe przy fosie.
03.08.2017 –
Spotkanie przedstawicieli Stowarzyszenia z panią dr Magdaleną Przysiężną – Pizarską w Opolu.

04.07.2017 – Złożenie pisma do Burmistrza – publikowanie zawiadomień o posiedzeniach / Odpowiedź

04.07.2017 – Złożenie pisma do Burmistrza – nagrania audiowizualne z sesji / Odpowiedź

04.07.2017 – Złożenie pisma do Burmistrza – opinia dendrologiczna lipy / Odpowiedź / Ekspertyzy

04.07.2017 – Złożenie pisma do Burmistrza – oświadczenie majątkowe Prezes Rycerskiej Byczyny / Odpowiedź

03.07.2017 – Złożenie pisma do OWKR – społeczny opiekun zabytków

03.07.2017 – Złożenie pisma do  RDOŚ – wszczęcie postępowania kontrolnego  (lipa)  / Odpowiedzi RDOŚ i UM
03.07.2017 –
Złożenie pisma do RIO – stwierdzenie nieważności uchwały Rady Miejskiej w Byczynie / Odpowiedź / Komentarz

02.07.2017 – Zebranie walne

01.07.2017Wizyta przedstawicieli Stowarzyszenia u Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
30.06.2017 – Odpowiedź w sprawie z
łożonych wniosków na sesji Rady Miejskiej w Byczynie w dniu 28.04.2017r

28.05.2017 – Zorganizowanie spotkania pt. „Tropem naszych korzeni – jak zacząć przygodę z genealogią”

15.05.2017 – Sprowadzenie do Byczyny wystawy pt. „Drewniane cerkwie w polskim i ukraińskim regionie Karpat”

14.05.2017 – Zorganizowanie wyjazdu do Muzeum Uniwersytetu Opolskiego

28.04.2017 – Złożenie wniosków na sesji Rady Miejskiej w Byczynie

22.04.2017 – Zebranie robocze

25.03.2017 – Zebranie walne

01.03.2017 – Zorganizowanie szkolenia przeprowadzonego przez NID

11.01.2017 – Wystąpienie członków stowarzyszenia w audycji radiowej “Jedyne takie miejsce”

03.12.2016 – Pierwsze zebranie walne

05.08.2016 Założenie stowarzyszenia 

30.03.2016 – Wpisanie do rejestru zabytków “starego cmentarza”

 

Rating: 5.0/5. From 7 votes.
Please wait...