Odpowiedzi do wniosków z sesji 28.04.2017

Rating: 5.0/5. From 4 votes.
Please wait...

W dniu 30 maja 2017r otrzymaliśmy odpowiedzi na złożone pisma.

1 . Odpowiedź dotycząca podejmowanych działań celem wyeksponowania  obiektów archeologicznych odnalezionych podczas wykopalisk prowadzonych w Byczynie w minionych latach i urządzenia pochówku szczątków pochodzących z wykopalisk. (Dokument 1)

Dokument 1

2. Odpowiedź dotycząca udzielenia informacji na temat prac zabezpieczających na tzw. “starym cmentarzu” (m.in. przy  nagrobku Hermana Koellinga). (Dokument 2)

Dokument 2