Sesja 28.04.2017

Członkowie naszego stowarzyszenia zwrócili się  w ubiegłym roku do władz miasta  z prośbą o zabezpieczenia obiektów archeologicznych pochodzących z wykopalisk. Chodziło o zakup gablot do wyeksponowania monet  oraz zabezpieczenia Izby Tradycji w Ratuszu tak, by można było je tam postawić. Uzyskaliśmy ustne zapewnienie, że jest to możliwe do zrobienia, jednak po czasie, gdy nic się w tej sprawie nie wydarzyło, na posiedzeniu Rady Miasta  w dniu 14 11.2016 został złożony  przez nas pisemny wniosek o podjęcie działań w tej sprawie. W związku z tym, że nie mamy pewności, czy na pewno  działania w tym zakresie są planowane (od listopada 2016 nic się nie wydarzyło), na sesji Rady Miejskiej w dniu 28.04.2017 złożyliśmy kolejny wniosek w sprawie udzielenia informacji dotyczących podejmowanych działań celem wyeksponowania  obiektów archeologicznych odnalezionych podczas wykopalisk prowadzonych w Byczynie w minionych latach (Dokument 1).

Zdajemy sobie również sprawę, że urządzenie pochówku szczątków pochodzących z wykopalisk wymaga podjęcia szeregu działań (zaplanowania budżetu miejskiego, ewentualny sponsoring, akcja promocyjna) i czasu na ich realizację, dlatego wnieśliśmy na tej samej sesji pismo z prośbą udzielenia informacji, na jakim etapie są te przygotowania. (Dokument 2)

Również w listopadzie wnioskowaliśmy pisemnie o doraźne prace zabezpieczające (m.in. przy  nagrobku Hermana Koellinga) na „starym cmentarzu”  wpisanym dzięki staraniom członków naszego stowarzyszenia na listę zabytków. W odpowiedzi z dnia 14.12.2016 uzyskaliśmy pisemną informację, że prace te zostaną przeprowadzone w ramach zadania „Remont kaplicy p.w. św. Jadwigi, wraz z ogrodzeniem i zagospodarowaniem terenu cmentarza w Byczynie”. W związku z tym, że projekt ten nie będzie realizowany, ponowiliśmy zapytanie o dalsze działania naszych władz w tym zakresie  (Dokument 3).

 

No votes yet.
Please wait...