Szkolenia NID

Zdjęcie z zasobów www.nid.pl

Z ogromną satysfakcją informujemy,
iż dzięki naszym staraniom w dniach 1-2 marca 2017 roku odbyły się w Byczynie szkolenia dotyczące zarządzania dziedzictwem w gminach. Przeprowadzili je eksperci z Narodowego Instytutu Dziedzictwa  ( Warszawa ).
Ponieważ zarządzanie dziedzictwem to temat interdyscyplinarny (planowanie przestrzenne, promocja, turystyka, partycypacja lokalna, edukacja) na szkoleniu spotkali się zarówno przedstawiciele jednostek samorządowych okolicznych gmin, jak również organizacji pozarządowych, przedstawiciele duchowieństwa, pasjonaci, prywatni właściciele zabytków i inni interesariusze.

Ogólny program szkolenia:

1 dzień:
9.00 – 9.20 Przywitanie, przedstawienie ekspertów i uczestników
9.20 – 10.00 Wprowadzenie
10.00 – 10.40 Identyfikacja dziedzictwa
10.40 – 10.55 Przerwa kawowa
Praktyka zarządzania dziedzictwem
10.55 – 11.40 Dziedzictwo w planowaniu strategicznym rozwoju gminy
11.40 – 12.55 Praca warsztatowa w grupach
12.55 – 13.10 Przerwa kawowa
13.10 – 13.30 Zagrożenia dla dziedzictwa
13.30 – 15.10 Narzędzia prawne ochrony zabytków
15.10 – 15.30 Pytania, dyskusja
15.30 – Obiad

Po obiedzie: Czas na pytania i konsultacje indywidualne z ekspertami

Zdjęcie z zasobów www.nid.pl

2 dzień:
Praktyka zarządzania dziedzictwem
9.00 – 9.45 Jak angażować społeczność lokalną w działaniach

Praca warsztatowa: partycypacja
9.45 – 10.30 Jak edukować o lokalnym dziedzictwie
10.30 – 11.10 Jak rozwijać przedsiębiorczość lokalną opartą o dziedzictwo
11.10-11.25 Przerwa kawowa
11.25 – 11.55 Sposoby na zagospodarowanie zabytków – nowe funkcje
11.55: 12.40 Realizacja projektów i źródła finansowania
12.40 – 12.55 Przerwa kawowa
12.55 – 15.30 Praca warsztatowa
15.30 Obiad

No votes yet.
Please wait...

Komentarze są wyłączone.