Nasze cele

Kierunek naszej działalność wytaczać będą poszczególne grupy  i  podgrupy  tematyczne:


HISTORIA

1)   opieka nad zabytkami, ochrona kultury, tradycji, sztuki

2)  edukacja historyczna, podnoszenie świadomości  społ. lok.

3)   turystyka historyczna  ścieżki

 

KULTURA   

1) popularyzacja dziedzictwa kulturowego

2) prowadzenie strony www.

3) organizacja konferencji i prelekcj

4) otwieranie się na inicjatywy obywatelskie

5) poprawa estetyki miasta organizowanie czynów obyw.

6) organizowanie imprez i wyjazdów

7) kształtowanie opinii społecznej

 

WSPÓŁPRACA

1) z samorządami i organizacjami  pozarządowymi

2) monitorowanie pracy UM i RM

3) udział w konsultacjach społecznych

4)  z innymi miastami i gminami o podobnej historii i postaciach historycznych

5) pomoc w realizacji wspólnych celów np. Pomnik historii, parking na pl. Wolności

6)  wytyczanie nowych kierunków rozwoju

7) zwiększanie dostępu do informacji publicznej

Rating: 5.0/5. From 2 votes.
Please wait...

Komentarze są wyłączone.