NID – Program opieki nad zabytkami w Byczynie

Rating: 5.0/5. From 1 vote.
Please wait...

Pracownicy Narodowego Instytutu Dziedzictwa, którzy prowadzili szkolenie w Byczynie w dniach 01-02 marca br., zanim przyjechali do naszego miasta dokonali dogłębnej analizy dokumentów  podanych do publicznej wiadomości na stronach internetowych naszego Urzędu. Okazało się, że mimo iż jesteśmy gminą promującą się poprzez zabytki i nastawioną na rozwój turystyki, nie posiadamy gminnego programu opieki nad zabytkami. Takowy dokument istniał w przeszłości, ale stracił swoją aktualność w 2012 r. Sytuację tę potwierdza odpowiedź na list, który nasze Stowarzyszenie skierowało w tej sprawie  do Burmistrza we wrześniu 2016 r. (dokument)

Dlaczego istnienie takiego programu jest ważne? Ponieważ umożliwia zaplanowanie i realizację długofalowych i spójnych działań (opracowywany jest raz na cztery lata)  w zakresie ochrony zabytków, tworzenia miejsc pracy związanych z opieką nad nimi, promowania dziedzictwa, wzmacniania współpracy między różnymi organizacjami, zarządzania zasobem zabytków, a przez to intensyfikowania rozwoju gminy.* Opracowanie i wdrażanie programu pozwala m. in. prowadzić konsekwentne i przemyślane działania czy też racjonalnie gospodarować funduszami przeznaczonymi na ten cel.

Na uwagę zasługuje fakt, że opracowywanie takiego programu  powinno być związane z przeprowadzaniem konsultacji społecznych, gdyż to pozwala ocenić realne potrzeby, wykorzystać lokalne zasoby (np. potencjał, wiedza, umiejętności mieszkańców), jak również zapobiegać  konfliktom** – działania władz zyskują większą aprobatę, gdy ludzie je rozumieją lub sami je określili. Podstawą społeczeństwa obywatelskiego jest przecież partycypacja społeczna, która wiąże się z jawnością i rzetelnością informacji na temat poczynań władz miejskich oraz uprzedzaniem o podejmowanych decyzjach i działaniach i która jest przeciwieństwem sprawowania urzędu metodą faktów dokonanych.

Mamy nadzieję, że władze naszej gminy zaproszą mieszkańców do dialogu i powstanie dokument, który nie będzie tylko martwym zapisem.

* red. A. Chabiera, A. Kozioł, B. Skaldawski, Dziedzictwo obok Mnie-poradnik zarządzania dziedzictwem w gminach, Narodowy Instytut Dziedzictwa, Warszawa 2016, s. 96.
** tamże, s.164.

Rating: 5.0/5. From 1 vote.
Please wait...
Dodaj do zakładek Link.