Stary cmentarz w Byczynie

Wpisanie do rejestru zabytków „starego cmentarza”

Postępująca degradacja tzw. „starego cmentarza” przy ul. Kluczborskiej doprowadziła do podjęcia zdecydowanych działań związanych z jego ochroną i zabezpieczeniem.

Pan Paweł Kostur wystąpił z pismem w sprawie wpisania go do rejestru zabytków. W wyniku wymiany korespondencji i wynikających z niej działań Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków dnia 09.03. 2016r. wydał decyzję w sprawie wpisania do rejestru zabytków cmentarza wielowyznaniowego wraz z murami ogrodzeniowymi, dwiema bramami, mogiłami, alejami i drzewostanem.

        

 Następnie w odpowiedzi na pismo, które wpłynęło do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Opolu nadeszła odpowiedź w sprawie informacji publicznej dot. tego obiektu.

 

Otrzymaliśmy również dokumenty z kontroli przeprowadzonej przez pracowników Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków.

PROTOKÓŁ

ZALECENIA POKONTROLNE

         

POUCZENIE

     

ZASADY FINANSOWANIA

 

 

Możliwość komentowania została wyłączona.